Administrar

Los vecinos siembran árboles en el solar ´Mar i Terra´ para pedir más zonas verdes

plaguetes | 01 Juny, 2009 15:14

F. HORRACH. PALMA. La asociación de vecinos de Es Jonquet realizó ayer una sembrada de árboles en el solar de ´Mar i Terra´ para reivindicar a las administraciones, especialmente al Ayuntamiento, la "urgencia" de preservar este barrio emblemático.
La entidad solicitó el retorno de los espacios públicos, expropiados por el Ayuntamiento en los años 90 junto a varias casas, "desdibujando" la zona y convirtiéndola en un espacio "para especular".
Las asociación no sabe que sucede con estas zonas públicas (calles, taluds y otros) y acusa del intento de "privatizar" y "usurpar" estos espacios que son propiedad de todos.
Asimismo, la entidad solicitó más zonas verdes en el barrio. "No queremos cemento, queremos respirar", manifestaron en su comunicado, en el que denunciaron el alto nivel de contaminación de la zona debido a su cercanía con el paseo Marítimo.

Publicat a Diario de Mallorca 31/05/09

Carrers Mar i Terra

plaguetes | 30 Maig, 2009 15:13

Avui , dissabte dia 30 de maig l’ AAVV d’ Es Jonquet hem duit a terme una sembrada d’arbres a la zona “pública” del solar de “Mar i Terra”.

Es una forma més per fer arribar a les administracions públiques, especialment a l’Ajuntament de Palma , la urgència de preservar el barri emblemàtic d’Es Jonquet a Palma ( façana marítima històrica d’aquesta ciutat) , i evitar la realització del projecte urbanístic previst en aquesta zona.


REIVINDIQUEM I DEMANEM EL RETORN DELS ESPAIS I CARRERS PÚBLICS de la zona : En aquesta zona de “mar i terra” hi havia cases i carrers fins en els anys 90, en aquell temps algunes cases varen ser expropiades per l’administració pública, i altres venudes a preus “irrisoris” .La zona es va desdibuixar, varen desapareixer els carrers i les cases, convertint-se en un terreny “per especular i per benefici privat”.No sabem que va passar amb els carrers (terrenys públics) ni amb les cases expropiades “suposadament” per millorar la zona per part de l’Ajuntament.

Sols hi ha constància escrita que el Sr.Cursach va escripturar i agrupar totes les parcel·les de la zona a nom seu, i posteriorment ho va vendre a l’empresa ACCIONA. Tot això coincidint amb la modificació puntual del PERI des Jonquet que permetia fer una “macro urbanització” en aquesta zona , i amb la aprovació del PGOU que incidia en el mateix.

On són els carrers i les zones públiques com el talús i altres?

S’han privatitzat aquests espais “de tots” per benefici privat i especulatiu. Demanem una resposta urgent de l’Ajuntament de Palma davant aquesta situació d’usurpació de la propietat pública , i una revisió de tots els procediments “urbanístics” realitzats per aquesta administració per permeten aquesta actuació urbanística i d’apropiació indeguda de terrenys de tots.

El carrer Terrer, carrer 21, carrer 19, carrer Llences, carrer Vorera...ON SÓN? PERQUÈ NO RETORNEN A SER PATRIMONI PÚBLIC , I SE PERMET SIGUIN PRIVATITZATS?


DEMANEM MÉS ARBRES I VERDOR AL CENTRE DE LA CIUTAT I EN ES JONQUET

NO VOLEM MÉS CIMENT, VOLEM RESPIRAR....

Volem espais públics , plens de vida i verdor per poder gaudir d’un aire net i no tant contaminat . Es Jonquet reb un nivell de contaminació molt elevat degut al gran nombre de cotxes que circulen pel Passeig Marítim cada dia.

Es necessari omplir de verdor el centre de Palma , i aconseguir una ciutat més sana i agradable.

Enlloc de més ciment i aparcaments demanem més arbres per tots.

Avui hem sembrat arbres “petits” que cuidarem i regarem amb molta cura per que se puguin fer grans ....., i hem senyalitzat els carrers per que tothom pugui saber que hi havia zones públiques per tots.


AAVV d’es Jonquet

El barrio de es Jonquet será Conjunto Histórico para preservar su identidad

plaguetes | 21 Maig, 2009 08:45

El director insular de Patrimonio afirma que "no tendrán cabida los macroproyectos urbanísticos previstos actualmente"

RAQUEL GALÁN. PALMA. El barrio de es Jonquet será Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. Con esta medida de protección, "no tendrán cabida los dos macroproyectos urbanísticos previstos", tal como adelantó ayer el director insular de Patrimonio del Consell, Biel Cerdà, en referencia al solar del Mar y Tierra y a otro cercano a los antiguos Rentadors. Dentro de un mes, "si todo va bien", la próxima ponencia de Patrimonio propondrá la citada declaración de BIC, que después se elevará a la comisión y al pleno del Consell.
El expediente de preservación del barrio fue iniciado hace casi un año a instancias de la plataforma Salvem es Jonquet, formada por la asociación vecinal, las entidades proteccionistas ARCA?y el GOB, y otros colectivos. El objetivo es la conservación de la identidad de la zona, debido a que es "uno de los núcleos con valores históricos y paisajísticos destacados en el conjunto de Palma y el resto de la isla y, por lo tanto, merecedores de una especial protección",según se lee en las conclusiones del expediente del Consell.
La declaración de Conjunto Histórico supondrá que Cort tendrá que redactar un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) adaptado a esta nueva preservación, ya que el de 1985 se queda sin vigencia, tal como detalló Cerdà.
Por tanto, las obras que quieran hacerse en el barrio y supongan un incremento de volumetría deberán esperar a la aprobación de dicho PERI. El resto de remodelaciones "necesitarán el visto bueno" de la comisión de Patrimonio, detalló el director insular.
La inminente declaración de Conjunto Histórico "definirá una tipología urbana y de viviendas en consonancia con las características tradicionales del barrio, así como la protección del talud", según sus palabras. Sin embargo, el detalle de "si se pueden levantar una o dos alturas o hacer un aparcamiento subterráneo, por ejemplo, correrá a cargo del PERI que redacte el Ayuntamiento", matizó un técnico de Patrimonio. Sin embargo, el responsable político aseguró que el nuevo Plan "también tiene que ser aprobado por el Consell", algo que todavía es muy pronto para saber cuándo ocurrirá.
El promotor de la urbanización de 80 pisos de lujo que se ha visto afectado por la paralización de su proyecto no ha presentado ninguna alegación al expediente de BIC, concluyó Biel Cerdà.

Diario de Mallorca 21/05/09

 

VISITA CULTURAL

plaguetes | 30 Abril, 2009 08:21

 

Salvem el Jonquet denuncia que l’Ajuntament de Palma ha permès vallar els terrenys a l’empresa que hi volia construir un edifici d’apartaments i que això impedirà recuperar l’antic pas públic

plaguetes | 23 Abril, 2009 10:04

Publicat a Diari de Balears 20/04/09

Laura Morral

L’empresa constructora Acciona comença a fer els primers moviments per treure el màxim de compensacions de la paralització del macroprojecte urbanístic al descampat Mar i Terra del Jonquet, afectat per la tramitació del
BIC. De fet, la companyia immobiliària ja ha demanat el permís per vallar tot aquest terreny i consolidar així els
drets privats que té sobre la zona, de gran valor econòmic per la seva privilegiada ubicació.

A més a més,
l’autorització del Consistori a la companyia per poder tancar aquesta esplanada suposa una passa enrere en les
aspiracions de la plataforma Salvem el Jonquet de retornar l’antic domini públic d’aquest àmbit a pesar que des
de l’Ajuntament es consideri que aquest permís és un tràmit reglamentari. A tot això se sumen les recents
trobades entre Cort i Acciona, que no han trascendit a la llum pública.
En tot cas, el GOB, ARCA i veïns del barri no obliden que l’empresa que té interessos al Jonquet és la mateixa
que actualment està duent a terme les obres del palau de congressos i té projectes de construcció a la façana
marítima, una moneda que Cort no vol deixar perdre. La Plataforma comença així una altra lluita per exigir que
el Consistori posi tots els mecanismes per aconseguir que es retornin els espais públics i els carrers "privatitzats
de la trama urbana de Mar i Terra: el carrer Terrer, carrer 21, carrer 19, carrer Liences. Aquests eren vials
existents fins als anys 80 a la zona, vies de domini públic i inedificables. Si bé és cert que aquestes arteries no
consten a cap registre a nom de l’Ajuntament, sí que apareixen en la informació cadastral i en les guies de
carrers de Palma. Les expropiacions segons la plataforma començaren quan s’engegà la segona modificació
puntual que es feia en aquest barri. Aquesta remodelació es carregà el primer PERI de 1985. Un mes abans, però, la part central del solar fou adquirida per la propietària actual.
Expropiacions indegudes
Els carrers i les cases que es configuraven al voltant del solar afectat, d’uns 7.200 metres quadrats de superfície, s’expropiaren als veïns de "mala manera". Fou així que les delineacions dels vials desaparegueren i el terreny es ransformà en el descampat actual. El 2001, l’Ajuntament modificà el Pla Especial de Reforma Interior de 1985. El canvi d’aquest PERI vulnerà el dret a al·legacions. La informació sortí publicada al BOIB i en un anunci
a la premsa l’11 d’abril de 2002. L’Ajuntament aprovà aquest pla especial sense un estudi d’impacte ambiental,
un informe preceptiu per la seva dimensió que incideix en el paisatge.

EXPEDIENT GRÀFIC CARRERS PÚBLICS "PRIVATITZATS"

plaguetes | 17 Abril, 2009 18:24

 

Si voleu l'arxiu complert el podeu descarregar desde l'album "recursos"

 

LA PLATAFORMA SALVEM ES JONQUET PROPOSA MILLORES PER ASSEGURAR LA PROTECCIÓ D'ES JONQUET.

plaguetes | 17 Abril, 2009 17:54

El col·lectiu ha presentat al·legacions a l'expedient de declaració de BIC amb categoria de Conjunt Històric pel barri d'Es Jonquet.

______________________________________________________________________


La Plataforma SALVEM ES JONQUET manifestem la nostra satisfacció per la incoació d’expedient de declaració de BIC amb categoria de Conjunt Històric del barri des Jonquet (16/07/08), i esperem sigui prest una realitat la protecció d’aquesta barriada tan característica de Palma.


Així i tot, i amb l’objectiu de fer propostes per millorar la protecció d’aquest indret, hem presentat un seguit d'al·legacions :


  1. Revisar la planificació urbanística en el conjunt de tot el barri per adaptar-la a la legislació actual. Aquest barri té diverses figures de protecció urbanística des de fa anys, i es concreten amb el PERI des Jonquet aprovat el 1985. Aquest PERI ha quedat obsolet degut a la normativa sobrevinguda en aquests darrers 20 anys: normativa de patrimoni, accessibilitat, medi ambient, codi tècnic, paisatge...


  1. Tornar endarrera l’execució dels dos “macroprojectes” previstos a la zona de “MAR I TERRA” i “ES RENTADORS” perquè suposarien vulnerar tots els principis de conservació del barri , a més de les irregularitats comeses per poder executar-los.


  1. Retornar els espais públics/carrers “privatitzats” de la trama urbana des Jonquet: el carrer Terrer, carrer 21, carrer 19, carrer Liences eren carrers existents fins als anys 80 a la zona de “Mar i Terra”, carrers de domini públic i inedificables. Els especuladors urbanístics se varen apropiar d’aquests terrenys per fer negoci immobiliari.


  1. Protecció màxima de tot el TALÚS com a unitat de valor etnològic. Impedir la seva urbanització o utilització per aparcaments, centres comercials o altres usos. El talús des Jonquet és la morfologia física d’aquesta barriada. Es un penya-segat natural, un barranc que dona nom a la zona i cal conservar-lo.

  2. Preservar el Paisatge Històric- Urbà que representa es Jonquet, protegir les visuals i el seu perfil de primera línea de la FAÇANA MARÍTIMA de Palma. És una de les panoràmiques més difoses de Palma i té un emplaçament únic i privilegiat a la nostra ciutat que forma part de la façana marítima.


  1. Protecció màxima dels elements d’alt valor etnològic i agilitzar la seva conservació i restauració: els MOLINS, les fonts, carrers i places i la tipologia de les cases populars i marineres. Actualment els molins des Jonquet gaudeixen d’un grau de protecció A2 al Catàleg Municipal de Palma, i segons això, s’haurien de conservar i rehabilitar. La gran majoria dels molins es troben en un estat lamentable i cal urgentment rehabilitar-los: “Molí d’en Carreres”, “Molí de Sa Garriguera”, “Molí d’en Gelós”, “Molí d’aigua o molí de Baix”.


  1. Preservar la tipologia dels edificis de la barriada i assegurar que les noves construccions respectin aquesta tipologia de cases senzilles, baixes (màxim, 1 pis) i amb espais per hort/jardí. Així com preservar la trama urbana característica d’aquesta barriada. S’ha d’impedir les construccions de gran altura que puguin posar en perill el paisatge actual i el skyline de la zona.


  1. Realitzar els estudis pertinents dels possibles restes arqueològics de la zona i la seva conservació, així com dels recursos hídrics de la zona.


  1. Els USOS RESIDENCIALS han de ser els prioritaris de la zona. La resta d’usos han de ser compatibles amb un ús residencial i la conservació de l’entorn

 

 


 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS